สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 28 (2023): เอกสารประกอบการประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ปี พ.ศ. 2566: ความท้าทายด้านวิศวกรรมโยธาหลังการระบาดใหญ่

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28 หัวข้อ “ความท้าทายด้านวิศวกรรมโยธาหลังการระบาดใหญ่” (“Post-Pandemic Challenges in Civil Engineering”) วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอน สปา, จังหวัดภูเก็ต จัดการประชุมโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Link to Download Full Proceeding of NCCE28 

เผยแพร่แล้ว: 2023-06-01

วิศวกรรมโครงสร้าง

วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง

วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง

วิศวกรรมปฐพี

วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์

วิศวกรรมแหล่งน้ำ

วิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน

การประยุกต์ใช้ BIM สำหรับงานวิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธากับการศึกษา

ดูทุกฉบับ