กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นยางพาราเสริมกำลังคันดินในสนามทดสอบ Download Download PDF