กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสำรวจผลกระทบของไฟกระพริบเตือนที่มีต่อพฤติกรรมการขับขี่ ที่ทางแยกในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ Download Download PDF