กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประมาณความยาวเสาเข็มด้วยการตรวจวัดคลื่นสั่นสะเทือนจากหลายจุดกำเนิด Download Download PDF