กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สมบัติของมอร์ตาร์จากปอร์ตแลนด์ซีเมนต์เมื่อเติมน้ำยางข้นที่ปรับปรุงด้วย สารลดแรงตึงผิวโนนิลฟีนอลอีทอกซีเลต Download Download PDF