กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินความปลอดภัยสำหรับถนนในเขตพื้การประเมินความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ท่องเที่ยวชายทะเล ด้วยเทคนิคการประเมินระดับดาวของ iRAPนที่ท่องเที่ยวชายทะเลด้วยวิธีการประเมินระดับดาวของ iRAP Download Download PDF