กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทดสอบคุณสมบัติผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบนทางยกระดับจากการใช้งานกว่า 26 ปี Download Download PDF