กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจำลองกระบวนการทดสอบน้ำหนักบรรทุกของสะพานด้วยการสร้างแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ Download Download PDF