กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตรวจสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของโครงข้อแข็งคอนกรีตอัดแรงภายนอก Download Download PDF