กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบของนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตต่อสมบัติของคอนกรีตมวลเบาและสมบัติการพิมพ์ ของมอร์ตาร์สำหรับงานพิมพ์ 3 มิติ Download Download PDF