กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาจุดต่อเสา – เสาคอนกรีตหล่อสำเร็จแบบสลักเกลียว Download Download PDF