กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทดสอบความถูกต้องของแบบจำลองโครงสร้างอาคารสามมิติที่สร้างโดยข้อมูลจุดเมฆ Download Download PDF