กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตรวจสอบการเสื่อมสภาพและประเมินสมรรถนะกำลังรับ การรับน้ำหนักของโครงสร้างทางยกระดับทางพิเศษ Download Download PDF