กลับไปที่รายละเอียดของบทความ วงการวิบัติของเสาเข็มวงกลมในดินเหนียว ภายใต้แรงกระทำในแนวราบและโมเมนต์ร่วมกัน Download Download PDF