กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คุณสมบัติเบื้องต้นของแคนนาบิสคอนกรีตจากแกนกัญชาผสมเถ้าลอย Download Download PDF