กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การปรับปรุงคุณสมบัติแอสฟัลต์คอนกรีตรีไซเคิลด้วยวัสดุมวลรวมขนาดใหญ่ Download Download PDF