กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาพฤติกรรมและความสามารถในการรับแรงเฉือนทะลุ ของระบบจุดต่อระหว่างแผ่นพื้นคอนกรีตและเสาเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง Download Download PDF