กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Textile Wastewater Treatment by Mutant Enterobacter sp. Download Download PDF