สมบัติเชิงกลของคอนกรีตที่มีส่วนผสมของทรายแกรนิตและมวลรวมพลาสติกรีไซเคิล

  • ทรงกลด วงค์เจริญ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • กานต์ธิปก ฮามคำไพ
  • พิชชา จองวิวัฒสกุล
  • เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์
  • สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง
คำสำคัญ: คอนกรีต, ทรายแกรนิต, มวลรวม, รีไซเคิล, พลาสติกรีไซเคิล

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติเชิงกลของคอนกรีตที่มีส่วนผสมของทรายแกรนิตและมวลรวมพลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิเอทิลีน เทเรฟทาเลต โดยทรายธรรมชาติถูกแทนที่ด้วยทรายแกรนิตและมวลรวมหยาบถูกแทนที่บางส่วนด้วยมวลรวมพลาสติกในปริมาณร้อยละ 10 30 และ 50 โดยปริมาตรของมวลรวมหยาบ การทดสอบประกอบไปด้วย ค่าการยุบตัว เวลาการก่อตัว กำลังรับแรงอัด และปริมาณโพรงและการดูดซึมน้ำ จากผลการทดสอบพบว่าคอนกรีตที่ใช้ทรายแกรนิตแทนที่ทรายธรรมชาติมีค่าการยุบตัวลดลงแต่มีกำลังรับแรงอัดใกล้เคียงกับคอนกรีตจากทรายธรรมชาติล้วน และเมื่อใช้มวลรวมพลาสติกแทนที่มวลรวมหยาบตามธรรมชาติพบว่าค่าการยุบตัวลดลงตามปริมาณพลาสติกที่เพิ่มขึ้น ค่ากำลังอัดของคอนกรีตที่มีการแทนที่มวลรวมหยาบด้วยมวลรวมพลาสติกไม่เกินร้อยละ 30 มีค่าใกล้เคียงคอนกรีตไม่มีการแทนที่พลาสติก อย่างไรก็ตามค่ากำลังรับแรงอัดลดลง 28% เมื่อใช้มวลรวมพลาสติกร้อยละ 50 ในขณะที่ระยะเวลาการก่อตัวไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-05

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้

1 2 > >>