กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์โครงสร้างกังหันลมขณะหมุนด้วยพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ Download Download PDF