การทดสอบฟังก์ชั่นความซึมน้ำของวัสดุงานทางในสภาวะดินไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ และการประยุกต์ใช้

  • ปลื้ม ประทุมขำ
  • ธีรภัทร์ ศิริรัตนฉัตร กรมทางหลวง
  • อภินิติ โชติสังกาศ
  • อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์
คำสำคัญ: ฟังก์ชั่นความซึมน้ำ, ดินไม่อิ่มน้ำ, วัสดุงานทาง, ความชื้นดิน

บทคัดย่อ

ปัญหาความแข็งแรงของโครงสร้างชั้นทาง มักสัมพันธ์กับความชื้นของวัสดุสร้างทาง บทความนี้จึงนำเสนอการศึกษาฟังก์ชันสัมประสิทธิ์ความซึมน้ำในสภาวะไม่อิ่มน้ำของวัสดุชั้นทาง ด้วยการทดสอบ Insantaneous Profile Method, IPM ของวัสดุ 2 ชนิด ได้แก่ หินคลุก และดินลูกรัง โดยทดสอบในช่วงแรงดูดระหว่าง 0 ถึง 100 กิโลปาสคาล ผลการศึกษาพบว่าได้ค่าสัมประสิทธิ์การซึมน้ำอยู่ในช่วง 1x10-5 ถึง 1x10-10 เมตรต่อวินาที และได้เส้นอัตลักษณ์ของวัสดุมีค่า Air Entry Suction อยู่ในช่วง 1 ถึง 3 กิโลปาสคาล ผลการศึกษานี้ได้นำไปประยุกต์ใช้หาความชื้นที่เปลี่ยนแปลงไปในชั้นทาง เนื่องจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงแรงดันน้ำใต้ดินที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นแนวทางในการหาแนวทางป้องกันปัญหาความเสื่อมสภาพของวัสดุชั้นทางเนื่องจากความชื้นต่อไป

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-08

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้

1 2 > >>