กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Chatree Ngamsangiem การประยุกต์ใช้ท่อพีวีซีเสริมซีเมนต์โฟมเพื่อทดแทนเสาคานไม้ไผ่ สำหรับฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมแบบลอยทุ่น Download Download PDF