กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนากำลังของไม้ปาล์มน้ำมันด้วยน้ำยางพาราและการบีบอัด Download Download PDF