กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พฤติกรรมโครงสร้างชั้นวางสินค้าสำหรับระบบ ASRS ภายใต้แรงสลับทิศ Download Download PDF