กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กำลังรับแรงดึงของรากกระถินเทพาและจามจุรีที่เจริญเติบโตในระยะแรก Download Download PDF