กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การลดจำนวนให้น้อยที่สุดของเศษที่เหลือจากการตัดเหล็กเสริมในการก่อสร้างอาคาร Download Download PDF