กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์กำลังแบกทานของฐานรากบนดินทรายแน่น โดยใช้แบบจำลองของ Bolton Download Download PDF