กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้เถ้ากะลามะพร้าวเป็นมวลรวมในการผลิตคอนกรีตบล็อกและอิฐบล็อกประสาน Download Download PDF