กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พฤติกรรมการดัดของคานไม้ประกอบอัดกาวจากไม้ยางพาราและไม้อัด Download Download PDF