กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทดลองเชิงแนวคิดเกี่ยวกับการลดทอนของคลื่นเนื่องจากระบบรากของต้นโกงกาง Download Download PDF