ข้อมูลโรงแรม

ข้อมูลสำหรับที่พัก โรงแรม Phuket Graceland Resort and Spa จังหวัดภูเก็ต 

จองห้องพักผ่าน www.phuketgraceland.com

สำหรับ promocode ของการจอง คือ NCCE28 (อ่านว่า เอ็น-ซี-ซี-อี-สอง-แปด) เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ติดกัน

คู่มือการจองห้องพัก

ราคาห้องพัก

1. Standard 1,800 บาท
2. Deluxe pool view 2,000 บาท
3. Sunset Deluxe pool view 2,300 บาท
4. Family pool view 4,500 บาท

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมงานสามารถใช้ราคาดังกล่าวจองห้องพักได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 พ.ค. 2566