กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาสมรรถนะที่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพในมุมมองของ สถาปนิก และ วิศวกร ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง Download Download PDF