กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เทคนิคการปรับปรุงโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมแบบเยื้องศูนย์เพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหว ตาม มยผ.1303-57 และกฎกระทรวงปี 2564 Download Download PDF