กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความแม่นยำของการพยากรณ์เวลามาถึงโดยแอพพลิเคชั่น Download Download PDF