กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กำลังรับแรงดึงของแท่งพอลิเมอร์เสริมใยแก้วภายหลังสภาวะเพลิงไหม้ Download Download PDF