กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารเพื่อประเมินความเสี่ยงโครงสร้างอาคารอนุรักษ์ Download Download PDF