การสำรวจผลกระทบของไฟกระพริบเตือนที่มีต่อพฤติกรรมการขับขี่ ที่ทางแยกในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่

  • ศิขรินทร์ เกิดศิริ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • นพดล กรประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คำสำคัญ: ความปลอดภัยทางถนน, ไฟกระพริบเตือนทางแยก, ทางแยกในเขตเมือง, ระยะเวลาจนกระทั่งเกิดการชน, ความเสี่ยงการชน

บทคัดย่อ

Road traffic deaths in Thailand are mostly occurred in urban areas with a large number of motorcyclists. One of the hazardous locations is the intersections with no traffic control in urban areas, or known as Wat Jai intersection, where motorcycle accidents are frequent and severe. The major causes of accidents are the insufficient visibility of intersections and sometimes no traffic lights at night leading to indecisive driving while traveling through an intersection. Flashing warning lights are among safety countermeasures widely used to warn road users to be aware of an intersection and reduce the speed while approaching at an intersection. Flashing warning lights are currently implemented in 19 locations in Chiang Mai municipality area. This study aims to examine the effectiveness of flashing warning lights at intersections by performing the before-and-after observation study. The indicators used in this study are the speed profile of vehicles passing intersections, the time to collision, and the risk of collision.

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-08

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้