กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาความแม่นยำของวิธีการสำรวจแบบต่าง ๆ เพื่อการก่อสร้าง Download Download PDF