กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สมบัติการไหลและกำลังช่วงแรกของวัสดุควบคุมกำลังต่ำที่ผลิตจากยางก้อนถ้วย Download Download PDF