กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การออกแบบโครงสร้างเชิงเปรียบเทียบโดยใช้โปรแกรมวิเคราะโครงสร้างกรณีศึกษาอาคาร 2 ชั้น Download Download PDF