กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสำรวจการรับรู้และการมองเห็นทางข้ามถนนของผู้ขับขี่บนถนนในเขตเมืองเชียงใหม่ Download Download PDF