กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในยุคปัจจุบัน ด้วยการวิเคราะห์ PESTLE Download Download PDF