กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตัดสินใจวางแผนพัฒนาระบบแหล่งผลิตผลิตปิโตรเลียมลุ่มแอ่งฝาง จังหวัดเชียงใหม่ Download Download PDF