กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมระบบปกคลุมดินแบบธรรมชาติสำหรับลาดเหนือคันทาง กรณีศึกษาลาดเหนือคันทางทล. 1192 Download Download PDF