กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาคุณสมบัติของแอสฟัลต์ซีเมนต์ผสมกากยางเหนียวจากน้ำมันยางนา Download Download PDF