กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้ ANN และ FELA เพื่อทำนายกำลังรับแรงถอนของฐานรากปล่องในดินเหนียว แบบไม่สมนัย Download Download PDF