กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พฤติกรรมการใช้สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าให้เช่าในช่วงเดือนแรกของการเปิดให้บริการ: กรณีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Download Download PDF