กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาประสิทธิผลการทำงานของคนงานในงานก่อสร้าง กรณีศึกษางานปูกระเบื้อง Download Download PDF