กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาการเก็บเกี่ยวพลังงานโดยใช้ผลเทอร์โมอิเล็กทริกต่อถนนคอนกรีต Download Download PDF