กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ต้นแบบเครื่องมือวัดมิติตามขวางของอุโมงค์ทางรถไฟด้วยเลเซอร์วัดระยะ Download Download PDF